Utbildningen vänder sig till dig som upplever att du har mycket att göra, ont om tid och vill förändra din arbetssituation. Som ett komplement till våra lärarledda utbildningar har vi tagit fram en interaktiv webbutbildning som hjälper dig att jobba med rätt saker i rätt tid och slippa känna att tiden inte räcker till.

 

Mål
Webbutbildningen bygger helt på Agera Direktmetoden som medvetandegör och tränar dig i ett beteende där du bättre kontrollerar din arbetssituation. Träningen frigör tid, minskar stress och ökar effektiviteten i ditt dagliga arbete.

Genomförande
Filmbaserad webbträning som kompletteras med faktatexter, frågor och verklighetsbaserade övningar som utförs vid den egna arbetsplatsen.

Mätbar effekt
För att säkerhetsställa att utbildningen ger önskat resultat mäter vi kursdeltagare före, under och efter. Resultatet redovisas till beställaren.

Innehåll

1. Vanor och beteenden
Vem är effektiv?
Vad är kvalitet i mitt arbete?

2. Agera Direktmetoden
Vilka är hindren för ett effektivare arbetssätt?
Hur kan jag ändra min arbetssituation?
Hur fattar jag beslut?

3. Struktur på arbetsplatsen
Hur strukturerar jag mitt arbetsmaterial?
Hur hanterar jag informationsflödet?

4. Prioritering
Hur prioriterar jag idag?
Vilka arbetsuppgifter väljer jag att arbeta med och varför (prioriteringar mot mål)?

5. Tidstjuvar
Vilka är mina tidstjuvar?
Vart tar min tid vägen?

6. Tidsinventering
Värdeskapande uppgifter.
Dagliga rutiner.

7. Kalendern
Vad behöver jag ha i min kalender för att garantera resultat?
Hur lyckas jag med min planering?

Fördelar med webbaserad utbildning
– Kostnadseffektiv
– Tidseffektiv
– Tillgänglig via dator, mobil och läsplatta
– Varje deltagare väljer själv när han/hon vill gå utbildningen
– Möjligt för deltagarna att repetera varje avsnitt
– Kvalitetssäkring via uppföljningsenkäter