Ont om tid och för mycket att göra? Går den mesta av tiden till att arbeta igen förlorad tid och beta av högar med liggande arbete? Agera Direkt är kursen med träningen som ger metoder till ett smartare sätt att jobba. Personlig effektivitet lönar sig – helt enkelt.

För att lyckas idag, krävs en medvetenhet om vad som styr lust och engagemang på personlig nivå. För en välmående personal som faktiskt har tid över till annat krävs struktur, planering, tydlighet och organisation.

Lägre sjukfrånvaro och medarbetare som tar eget ansvar, egna initiativ och drivs av engagemang är effekter av träningen med Agera Direkt. Hela kursen genomförs i tre steg under tre dagar på deltagarnas arbetsplats. Varje steg startar med ett seminarium om cirka två timmar och följs därefter upp med praktiskt arbete.

Programmet Agera Direkt vänder sig till dig som vill jobba smartare och nå dina mål med effektiva metoder. I träningsprogrammet får du ta del av välbeprövade arbetsmetoder och arbetssätt som skapar mervärde för alla typer av tjänstemän. Vi arbetar med allt från tankesätt och arbetssätt till strukturering av arbetsmaterial och informationsflöden.

Det finns möjlighet för dig att göra en elektronisk undersökning för att se hur effektiviteten är på din arbetsplats. Välkommen att anmäla ditt intresse nedan. Vi kontaktar dig inom kort.